Privacy verklaring

Privacy verklaring Marie-José Grubben Beautysalon

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Marie-José Grubben Beautysalon verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Marie-José Grubben Beautysalon, of om andere reden persoonsgegevens aan Marie-José Grubben Beautysalon verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen.

1.      Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Marie-José Grubben Beautysalon, Kruisstraat 12, 6137 SZ  SITTARD

De salon is bereikbaar via:

telefoon: 06-43 27 55 47

of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.      Welke gegevens verwerkt Marie-José Grubben Beautysalon met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Telefoonnummer en emailadres

c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

d) Productgebruik van gegeven behandeling

e) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Marie-José Grubben Beautysalon verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken

* het reageren op uw vragen of productbestellingen

c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.

d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

e) Marie-José Grubben Beautysalon is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Informatie verstrekking aan derden:

Marie-José Grubben Beautysalon verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3.      Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4.      Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Marie-José Grubben Beautysalon is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Marie-José Grubben Beautysalon terecht kwam via de website van een derde.

5.      Bewaartermijnen

Marie-José Grubben Beautysalon verwerkt en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6.      Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Marie-José Grubben Beautysalon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7.      Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Marie-José Grubben Beautysalon kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Marie-José Grubben Beautysalon zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Marie-José Grubben Beautysalon.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Marie-José Grubben Beautysalon uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Marie-José Grubben Beautysalon

via telefoon: 06-43 27 55 47 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

8.      Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website www.grubbenbeauty.nl  bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

9.      Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

10. Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.